Odredbe i uvjeti

Odredbe i uvjeti

PAŽLJIVO PROČITAJTE SLJEDEĆE ODREDBE I USLOVE KORIŠĆENJA PRE UPOTREBE OVOG WEB STRANICE.

Svi korisnici ovog sajta se slažu da pristup i korišćenje ovog sajta podleže sledećim uslovima i drugim važećim zakonima. Ako se ne slažete sa ovim uslovima i odredbama, molimo vas da ne koristite ovu stranicu.

Copyright

Cjelokupni sadržaj koji se nalazi na ovom web-mjestu, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku ili kod, zaštićen je kao kolektivni rad prema zakonima Sjedinjenih Američkih Država i drugih zakona o autorskim pravima, te je vlasništvo a. E.stop Švicarske. Kolektivni rad uključuje radove koji su licencirani na primjer. Copyright 2003, a.g.e.stop Švicarska SVA PRAVA ZADRŽANA. Dozvoljeno je elektronsko kopiranje i štampanje dijelova ove stranice na papiru isključivo u svrhu postavljanja narudžbe s npr. Prestankom Švicarske ili kupovinom proizvoda. Možete da prikažete i, u skladu sa bilo kojim izričito navedenim ograničenjima ili ograničenjima vezanim za određeni materijal, preuzmete ili odštampate delove materijala iz različitih delova sajta isključivo za sopstvenu nekomercijalnu upotrebu ili da naručite sa agestop Švajcarskom ili za kupovinu proizvoda iz Švicarske. Svaka druga upotreba, uključujući, ali ne ograničavajući se na reprodukciju, distribuciju, prikazivanje ili prenošenje sadržaja ove stranice, strogo je zabranjena, osim ako nije odobrena od strane. Dalje se slažete da nećete mijenjati ili brisati obavijesti o vlasništvu iz materijala preuzetih sa sajta.

Trademarks

Svi zaštitni znakovi, oznake usluga i trgovački nazivi npr.stok Švajcarske koji se koriste na web-lokaciji su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke a.

Warranty Disclaimer

Ovaj sajt i materijali i proizvodi na ovom sajtu su obezbeđeni „kakvi jesu“ i bez garancija bilo koje vrste, bilo eksplicitne ili implicitne. U najvećoj mogućoj mjeri koja je dopuštena u skladu s primjenjivim zakonom, npr. agestop Švajcarska ne predstavlja niti garantuje da će funkcije sadržane na sajtu biti neprekidne ili bez grešaka, da će greške biti ispravljene, ili da je ovaj sajt ili server koji čini lokaciju dostupnom slobodan od virusa ili drugih štetnih komponenti . a.g.e.stop Švajcarska ne daje nikakve garancije ili izjave u vezi sa korišćenjem materijala na ovom sajtu u smislu njihove tačnosti, tačnosti, adekvatnosti, korisnosti, pravovremenosti, pouzdanosti ili na drugi način. Neke države ne dozvoljavaju ograničenja ili isključenja na garancije, tako da se gore navedena ograničenja ne mogu odnositi na vas.

Ograničenje odgovornosti

agestop Švicarska neće biti odgovorna za bilo kakve posebne ili posljedične štete koje proizlaze iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe materijala na ovoj lokaciji ili performansi proizvoda, čak i ako je agestop Švicarska obaviještena o mogućnosti takve štete. Važeći zakon ne može dozvoliti ograničenje isključenja odgovornosti ili slučajnu ili posljedičnu štetu, tako da se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda ne odnosi na vas.

Tipografske greške

U slučaju da je a .e.stop Švicarski proizvod pogrešno naveden po pogrešnoj cijeni, npr. E.stop Švicarska zadržava pravo da odbije ili otkaže bilo koje narudžbe koje su stavljene na proizvod naveden po pogrešnoj cijeni. a.g.e.stop Švajcarska zadržava pravo da odbije ili otkaže takve naloge bez obzira da li je narudžba potvrđena i Vaša kreditna kartica naplaćena. Ako je Vaša kreditna kartica već naplaćena za kupovinu i vaša narudžba je otkazana, npr.stok Švicarska će izdati kredit na Vaš račun kreditne kartice u iznosu netočne cijene.

Term; Raskid

Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na vas prilikom pristupa web-lokaciji i / ili dovršenja procesa registracije ili kupovine. Ove odredbe i uslove, ili bilo koji njihov dio, mogu prestati bez prethodnog upozorenja u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. Odredbe koje se odnose na autorska prava, zaštitni znak, odricanje od odgovornosti, ograničenje odgovornosti, naknadu štete i ostalo, preživjet će svaki otkaz.

Biljeska

a.g.e.stop Švicarska vam može poslati obavijest putem e-pošte, opće obavijesti na web-lokaciji ili drugim pouzdanim metodom na adresu koju ste naveli na primjer.

Razno

Vaše korišćenje ovog sajta će u svim aspektima biti regulisano zakonima države Kalifornije, SAD, bez obzira na odredbe zakona o izboru, a ne na U.N. konvenciju iz 1980. o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Slažete se da nadležnost i mjesto u bilo kom pravnom postupku koji je direktno ili indirektno nastao iz ili u vezi sa ovom stranicom (uključujući, ali ne ograničavajući se na kupovinu proizvoda iz Švicarske) mora biti na državnom ili federalnom sudu u okrugu Los Angeles, California. Svaki uzrok akcije ili tužbe koju možete imati u vezi sa web-lokacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na kupovinu npr. Proizvoda iz Švicarske) mora započeti u roku od jedne (1) godine nakon nastanka zahtjeva ili uzroka. neuspjeh Švicarske da insistira na striktnom izvršavanju bilo koje odredbe ovih odredbi i uvjeta neće se tumačiti kao odricanje od bilo koje odredbe ili prava. Ni tokom ponašanja između strana ni trgovinske prakse neće se vršiti izmene bilo kog od ovih uslova. a.g.e.stop Švicarska može prenijeti svoja prava i dužnosti prema ovom Ugovoru bilo kojoj strani u bilo koje vrijeme bez prethodnog obavještenja.

Upotreba lokacije

Uznemiravanje na bilo koji način ili na bilo kojoj formi na sajtu, uključujući putem e-pošte, razgovora, ili upotrebom opscenog ili uvredljivog jezika, strogo je zabranjeno. Lažno predstavljanje drugih, uključujući npr. Švajcarsku ili drugog licenciranog zaposlenika, domaćina ili predstavnika, kao i drugih članova ili posjetitelja na web-lokaciji je zabranjeno. Ne smete učitavati, distribuirati ili na drugi način objavljivati ​​na web-lokaciji bilo koji sadržaj koji je klevetnički, klevetnički, opscen, prijeteći, narušavajući privatnost ili prava javnosti, uvredljiv, nezakonit ili na drugi način nepoželjan što može predstavljati ili poticati krivično djelo, kršiti prava bilo koje strane ili koja bi inače mogla izazvati odgovornost ili kršiti bilo koji zakon. Ne smijete učitati komercijalni sadržaj na web-lokaciju ili koristiti web-lokaciju da biste tražili druge da se pridruže ili postanu članovi bilo koje druge komercijalne online usluge ili druge organizacije.

Disclaimer Participation

a.g.e.stop Švicarska ne pregledava i ne može pregledati sve komunikacije i materijale koje su postavili ili stvorili korisnici koji pristupaju web-lokaciji i nije ni na koji način odgovoran za sadržaj tih komunikacija i materijala. Prihvaćate da vam pružanjem mogućnosti da pregledate i distribuirate korisnički generirani sadržaj na web-lokaciji, agestop Švicarska djeluje samo kao pasivni kanal za takvu distribuciju i ne preuzima nikakvu obvezu ili odgovornost u vezi s bilo kojim sadržajem ili aktivnostima na site. Međutim, agestop Švajcarska zadržava pravo da blokira ili ukloni komunikacije ili materijale za koje utvrdi da su (a) uvredljivi, klevetnički ili opsceni, (b) lažni, obmanjujući ili obmanjujući, (c) kršeći autorska prava, žigove ili; drugo pravo intelektualne svojine nad drugim ili (d) uvredljivim ili na drugi način neprihvatljivim za npr.

Naknada štete

Slažete se da ćete obeštetiti, odbraniti i održati bezopasnu administraciju Švajcarske, njenih službenika, direktora, zaposlenih, agenata, davalaca licenci i dobavljača (kolektivno „Pružaoci usluga“) od i protiv svih gubitaka, troškova, šteta i troškova, uključujući razumne advokate naknade, koje su rezultat bilo kakvog kršenja ovih odredbi i uslova ili bilo koje aktivnosti u vezi sa vašim računom (uključujući nemarno ili nezakonito ponašanje) od vas ili bilo koje druge osobe koja pristupa web-lokaciji putem vašeg internet računa.

Veze trećih strana

U pokušaju da pružimo veću vrijednost našim posjetiteljima, primjerice, Švicarska može povezati s web-lokacijama kojima upravljaju treće strane. Međutim, čak i ako je treća strana povezana sa, na primjer, Švicarskom, primjerice. Švicarska nema kontrolu nad tim povezanim web-lokacijama, od kojih sve imaju zasebnu praksu privatnosti i prikupljanja podataka, neovisno o tome. Ove povezane stranice služe samo za vašu korist i zato im pristupate na vlastitu odgovornost. Bez obzira na to, agestop Švajcarska nastoji zaštititi integritet svoje web stranice i linkova postavljenih na nju i stoga traži bilo kakvu povratnu informaciju ne samo o vlastitoj web-lokaciji, već i za web-lokacije na koje se povezuje (uključujući i ako određeni link ne radi) .